Hukum utama forex dalam islam


Muzakarah juga menegaskan bahawa keputusan yang ditutuskan ini tidak terpakai kepada pertukaran mata wang asing melalui broker berlesen dan pertukaran mata wang asing yang dikendalikan oleh institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang-undang Malaysia. Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing.

hukum utama forex dalam islam

Majlis Fatwa Kebangsaan: Keputusan ini telah pun dibuat oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara fori spot forex individu melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan kepentingan rollover, penentuan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan perbuatan yang melibatkan perjudian.

Selain itu ia juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara lisan forex spot individu melalui elektronik platfom yang saat ini adalah haram kerana ia bertentangan dengan kehendak syyarak dan juga tidak sah dari undang-undang negara. Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada terlibat dalam perdagangan mata wang seumpama ini.


hukum utama forex dalam islam

Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing tidak mematuhi hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Abdul Shukor berkata banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran asing, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, malah tambahan itu melibatkan penggunaan internet di kalangan individu, yang menyebabkan untung rugi tidak menentu.

Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui pembabitan yang disampaikan oleh panel syariah Bank Negara pada muzakarah itu.

Selain memenuhi syarat-syarat itu, Muzakarah juga menegaskan bahawa perdagangan perdagangan pertukaran mata wang asing asing harus bebas daripada unsur riba, unsur al-Salaf wa al-Bay pemberian hutang dengan syarat melakukan transaksi jual beli, unsur perjudian, gharar yang berlebihan dan kejahatan atau eksploitasi. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara forex spot forex individu melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan kepentingan rollover, kesepakatan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tidak dalam pegangan dan perbuatan yang melibatkan perjudian.

Dari laman web lama e-Fatwa: Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar pembabitan dan penjelasan ahli dari Pusat Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam ISM Islam Kewangan dan meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dipersembahkan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan tukaran mata wang asing forex oleh individu secara individu dan forex spot melalui platfom elektronik adalah melibatkan item ribawi iatu mata wang dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk berdasarkan hukum Bay al-Sarf yang harus dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat khusus untuk Bay al-Sarf seperti berikut: Syarat-syarat umum jual beli: Syarat-syarat khusus Bay al-Sarf: Berlaku taqabbudh penyerahan antara kedua-dua item yang terlibat dalam forex platform sebelum kedua-dua pihak yang menjalankan transaksi berpisah dari majlis akad; Jual beli matawang hendaklah dijalankan secara lisan dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan; dan Akad jual beli al-sarf mestilah bebas daripada khiyar al-Syart.

Senario ketiga adalah bahawa urus niaga sebahagiannya diselesaikan dari satu hujung sahaja. Bursa Berjanji melaksanakan fungsi penting dalam menyediakan jaminan untuk penghantaran oleh semua pihak kepada kontrak. Oleh itu, undang-undang Hanafi nampaknya boleh menukar pertukaran mata wang yang sama dengan jumlah yang berbeza. Setelah mendengar pembabitan dan penjelasan pakar daripada Penyelidikan Antarabangsa Syariah Akademi dalam Islam ISRA Islam dan meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dipertikaikan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara individu dan forex spot melalui elektronik platfom hukum utama forex dalam islam melibatkan item ribawi iatu mata wang dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di bawah hukum Bay al-Sarf yang perlu dipatuhi syarat-syarat umum perdagangan dan syarat-syarat khusus untuk Bay al-Sarf seperti berikut: Perdagangan fajar, hukum utama forex dalam islam, jelas, bukan garar, hukum utama forex dalam islam. Hanya dengan ketiadaan maklumat atau dalam keadaan gharar yang berlebihan atau ketidakpastian yang spekulasi mirip dengan permainan peluang dan tidak dapat dipungkiri. Menurut saya peribadi memang wajar, toh namanya orang awam. Riba dalam konteks Syariahnya secara umum ditakrifkan2 sebagai keuntungan yang tidak sah yang diperoleh daripada ketidaksamaan kuantitatif nilai balas dalam mana-mana transaksi yang mengandaikan pertukaran dua atau lebih spesies yang termasuk dalam genus jin yang sama dan ditadbir oleh sebab yang sama illa. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: