Icici forex nombor penjagaan pelanggan

Walaupun anda mungkin berbuat demikian, anda mungkin mendapati pelayar anda bertindak balas dengan pelik apabila melawat bukan sahaja laman web kami, tetapi juga laman web lain. Anda harus menyemak dasar privasi laman web dari mana anda sampai ke laman web kami untuk menentukan maklumat yang dikumpulkan dan bagaimana anda bersetuju bahawa rakan kongsi kami boleh menggunakan maklumat tersebut.

Dalam erti kata lain, kami tidak akan hanya mengubah pangkalan data kami sebagai respons kepada keperluan undang-undang tertentu. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda berkaitan dengan transaksi korporat, seperti divestasi, penggabungan, penggabungan, atau penjualan aset, dan dalam keadaan kebankrapan yang tidak mungkin berlaku. Bagaimana anda boleh menyemak dan mengemas kini maklumat peribadi anda Anda boleh menyemak dan mengemas kini maklumat peribadi yang telah anda berikan melalui proses pendaftaran dengan melawati www.

Jika anda sampai ke laman web kami dengan mengklik pautan atau iklan di tapak lain, kami juga log maklumat tersebut. Ini membantu kami memaksimumkan pendedahan Internet kami, dan untuk memahami kepentingan pengguna kami. Semua maklumat ini dikumpulkan dan digunakan hanya dalam agregat; iaitu, ia dimasukkan ke dalam pangkalan data kami, di mana kita boleh menggunakannya untuk menjana laporan keseluruhan mengenai pelawat kami, tetapi tidak melaporkan tentang pelawat individu.

Kuki mungkin mengandungi maklumat yang membolehkan kami menjejaki laluan anda melalui laman web kami dan menentukan sama ada anda telah melawat kami sebelum ini. Walau bagaimanapun, melainkan anda berdaftar dengan kami, ia tidak mengandungi maklumat peribadi yang dapat mengenal pasti kami untuk mengenal pasti anda. Kuki tidak boleh digunakan untuk membaca data dari cakera keras anda, dan tidak boleh mengambil maklumat dari mana-mana kuki lain yang dibuat oleh laman web lain.

Kami menghantar maklumat ini secara langsung kepada kami, atau melalui penyedia perkhidmatan pihak ketiga. Jika anda tidak memilih untuk tidak menerima komunikasi ini mengenai Laman kami, kami akan menghantarnya kepada anda. Pautan Untuk kemudahan anda, Laman kami menyediakan pautan ke laman web lain. Apabila anda mengklik salah satu pautan ini, anda akan meninggalkan Laman kami dan memasuki tapak lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk laman web pihak ketiga tersebut. Anda harus menyemak dengan teliti pernyataan privasi mana-mana tapak lain yang anda lawati, kerana kenyataan privasi tersebut akan digunakan untuk lawatan anda ke laman web yang lain.

Ia juga membolehkan kami memberi anda maklumat tentang peluang perjalanan di mana anda mungkin berminat. Kami tidak meletakkan sekatan ke atas penggunaan maklumat peribadi oleh anak-anak syarikat kami, atau sekutu tetapi mereka akan memperlakukannya sekurang-kurangnya sebagai melindungi ketika mereka merawat maklumat yang mereka peroleh dari pengguna mereka yang lain.

Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan untuk membantu kami berdua! Sebagaimana yang kita nyatakan di atas, mendaftar dengan kami membolehkan anda mempersonalisasikan laman web kami supaya ia sangat berguna kepada anda. Ia juga membolehkan anda untuk log masuk ke laman web kami secara automatik setiap kali anda melawat, bukannya secara manual menaip nama pengguna dan kata laluan anda setiap kali.

Kami juga boleh menggunakan maklumat tersebut untuk memberi kepada agensi kerajaan seperti RBI, Bank dan lain-lain seperti undang-undang negara. Seperti yang anda jangkakan, SOTC mesti bekerjasama dengan pihak berkuasa undang-undang dan mungkin dalam beberapa keadaan dikehendaki untuk mendedahkan maklumat yang dapat mengenal pasti diri sebagai tindak balas kepada permintaan daripada pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang, atau sebagai tindak balas kepada sepina atau proses undang-undang lain.

Langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi maklumat peribadi anda SOTC telah melaksanakan prosedur keselamatan untuk membantu melindungi maklumat peribadi yang disimpan dalam sistem kami. Misalnya, kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi tentang anda kepada pekerja yang kami percaya perlu bersentuhan dengan maklumat tersebut.

Kami juga menggunakan proses seperti hashing kata laluan, pengauditan log masuk, dan penamatan sesi terbiar untuk melindungi daripada akses tidak sah kepada maklumat peribadi anda. Minor Minors seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang bidang kuasa atau tempat tinggal mereka tidak layak untuk mendaftar, menggunakan atau Beli Produk atau Perkhidmatan yang terdapat di Laman kami.
Kami mungkin atau tidak boleh menyimpan maklumat itu; jika kita lakukan, maka kita hanya akan menggunakannya mengikut dasar privasi kami, tidak kira dasar tapak rakan kongsi yang anda datang kepada kami. Jika anda sampai ke laman web kami melalui salah satu daripada rakan kongsi kami sama ada atau tidak anda berdaftar dengan pasangan kami, dan anda memilih untuk mendaftar dengan kami, kami mungkin dikehendaki memberi kepada rakan kongsi kami beberapa atau semua maklumat pendaftaran anda.

icici forex customer care number

Maklumat Peribadi anda akan disimpan di lokasi yang terjamin, dan pada pelayan dikawal oleh SOTC, yang terletak di pejabat kami, atau di pejabat penyedia perkhidmatan kami Pihak Ketiga Pengiklan Pihak ketiga mengiklankan di Laman kami. Kami tidak berkongsi apa-apa Maklumat Peribadi tentang anda dengan pengiklan ini melainkan anda memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian, memisahkan dari sebarang kebenaran yang anda berikan semasa proses pendaftaran Ahli.

Kami mungkin berkongsi beberapa maklumat peribadi anda dengan anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat kami di seluruh dunia yang komited untuk memberikan anda pakej dan perkhidmatan perjalanan yang komprehensif untuk memenuhi keperluan perjalanan anda. Berkongsi maklumat ini membolehkan kami memahami dengan lebih baik cara pelbagai tawaran produk dan perkhidmatan kami dapat membantu pelancong.

Kami hanya akan berbuat demikian mengikut dasar ini, tetapi kami tidak dapat mengawal bagaimana rakan kongsi kami menggunakan maklumat tersebut. Sudah tentu, anda boleh memastikan bahawa maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami tidak dikongsi dengan rakan kongsi kami kecuali mengikut dasar ini, dengan melawat kami secara langsung daripada mengklik melalui salah satu rakan kami.


Apabila anda membeli Produk atau Perkhidmatan untuk pihak ketiga Apabila anda membeli Produk atau Perkhidmatan untuk pihak ketiga menggunakan ID dan kata laluan Ahli anda, kami akan mengumpul nama dan maklumat hubungan pihak ketiga dan maklumat lain seperti yang diperlukan oleh penyedia perkhidmatan perjalanan, supaya kami dapat menyelesaikan tempahan.

Kami tidak sengaja mengumpul Maklumat Peribadi daripada mana-mana Minor, dan tidak akan menggunakan maklumat ini jika kami mendapati bahawa ia telah disediakan oleh Minor. Pengekalan dan penyimpanan Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi anda dalam pangkalan data kami selaras dengan dasar pengurusan, pengekalan dan pemecahan dokumen kami dan undang-undang yang terpakai. Tempoh ini mungkin melampaui batas akhir hubungan anda dengan kami, tetapi hanya selagi ia diperlukan untuk kami mempunyai maklumat yang mencukupi untuk bertindak balas terhadap sebarang isu yang mungkin timbul kemudian.

Kami menggunakan kuki dengan cara ini untuk membantu kami memahami bagaimana pengunjung menggunakan laman web kami, dan membantu kami memperbaiki laman web kami. Anda boleh menolak untuk menerima cookie daripada kami dengan mengikuti prosedur khusus untuk penyemak imbas Web anda.


icici forex customer care number

Bagi pengguna yang tidak berdaftar Untuk pengguna yang tidak berdaftar Kami menggalakkan anda untuk mendaftar dengan kami untuk menempah perkhidmatan di laman web kami dan memanfaatkan ciri penyesuaian kami. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak mendaftarkan dan memanfaatkan sebarang ciri laman web kami di mana pendaftaran tidak diperlukan.

Untuk meningkatkan perkhidmatan dan meningkatkan pengizinan, kami mungkin secara berkala mendapatkan maklumat tentang anda dari sumber pihak ketiga yang lain dan menambahnya kepada maklumat pendaftaran anda. Di samping itu, kakitangan yang diberi kuasa boleh mengemaskinikan maklumat pendaftaran anda untuk mencerminkan dengan tepat apa-apa maklumat baru yang termasuk dalam komunikasi yang diterima daripada anda.

Jika anda tidak mendaftar, maka maklumat yang kami kumpulkan daripada anda adalah terhad. Kami log alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, mentadbir laman web kami dan mengesan statistik penggunaan. Alamat IP anda mungkin berbeza-beza setiap kali anda melawat, atau mungkin sama, bergantung kepada sama ada anda mengakses laman web kami melalui jenis sambungan Internet yang sentiasa ada dan. Sama ada cara, sangat sukar bagi kami untuk mengenal pasti anda melalui alamat IP anda, dan kami tidak cuba untuk melakukannya.

Mereka juga akan mematuhi undang-undang yang terpakai yang mengawal transmisi komunikasi promosi, dan memberi anda peluang dalam mana-mana e-mel yang mereka hantar untuk memilih untuk tidak menerima mesej e-mel promosi tersebut pada masa akan datang. Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang khusus yang terlibat oleh SOTC untuk menyediakan perkhidmatan seperti Syarikat Penerbangan, Hotel, Pengendali Ground, Syarikat Insurans, Syarikat Produk dan agensi pengiklanan, dalam hal ini kami akan menghendaki pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mana-mana data peribadi yang boleh dikenalpasti semata-mata untuk tujuan memberikan perkhidmatan yang ditentukan kepada anda.

Sebagai contoh, kami mungkin memerlukan atau dikehendaki menyimpan maklumat untuk membolehkan anda mendapatkan kredit untuk perjalanan yang Dibeli tetapi perlu dibatalkan. Kita juga mungkin perlu mengekalkan maklumat tertentu untuk mengelakkan aktiviti penipuan; untuk melindungi diri kita daripada liabiliti, membenarkan kita untuk meneruskan remedi yang ada atau menghadkan apa-apa ganti rugi yang dapat kita laksanakan; atau jika kami percaya dengan suci hati bahawa undang-undang, peraturan, peraturan atau garis panduan memerlukannya.

Pengiklan ini mungkin menggunakan kuki dan tag piksel untuk menjejaki Data Sesi mengenai iklan yang anda lihat dan jenis perkara yang anda berminat. Pengiklan ini juga boleh menggunakan maklumat gabungan tentang lawatan anda ke Laman kami dan tapak lain untuk memberikan iklan tentang barang dan perkhidmatan berkaitan yang mungkin menarik bagi Anda. Anda harus menyemak dengan teliti pernyataan privasi mana-mana tapak lain yang anda lawati, kerana kenyataan privasi tersebut akan digunakan untuk kunjungan anda ke tapak tersebut, dan mungkin sangat berbeza dari dasar kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini Kami berhak untuk mengubah dasar ini sekiranya kami mengesyorkan untuk berbuat demikian. Sekiranya kami membuat perubahan penting yang akan menjejaskan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan daripada anda, kami akan membuat usaha yang munasabah untuk memaklumkan kepada anda mengenai perubahan tersebut dan memberi anda peluang untuk meminda atau membatalkan pendaftaran anda.

Pendedahan maklumat peribadi anda SOTC tidak menjual atau menyewa apa-apa maklumat peribadi kepada mana-mana pihak ketiga, selain daripada rakan kongsi kami, seperti yang dibincangkan dalam dasar ini. Kami boleh agregat maklumat peribadi dari semua pengguna kami dan memberikan maklumat itu secara agregat kepada pihak lain, termasuk pengiklan, untuk tujuan pemasaran dan promosi. Walau bagaimanapun, jika kami berbuat demikian, maklumat itu tidak akan dalam bentuk yang akan membolehkan mana-mana pihak ketiga mengenali anda secara peribadi.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda berkaitan dengan transaksi korporat, seperti divestasi, penggabungan, penyatuan, icici forex customer care number, atau penjualan aset, dan dalam keadaan kebankrapan yang tidak mungkin. Apabila saya mengemas kini telefon saya, telefon bimbit saya tidak berfungsi. Untuk meningkatkan perkhidmatan dan meningkatkan pengizinan, kami mungkin secara berkala mendapatkan maklumat tentang anda dari sumber pihak ketiga yang lain dan menambahnya kepada maklumat pendaftaran anda. Icici forex nombor penjagaan pelanggan kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan untuk membantu kami berdua! Tolong panggil saya pada nombor saya Idea dasar ini adalah untuk mendidik pengguna tentang apa maklumat peribadi yang ditangkap oleh kami dan di mana yang sama digunakan. Kami tidak meletakkan sekatan ke atas penggunaan maklumat peribadi oleh anak-anak syarikat kami, atau sekutu tetapi mereka akan memperlakukannya sekurang-kurangnya sebagai melindungi ketika mereka merawat maklumat yang mereka peroleh dari pengguna mereka yang lain. Misalnya, kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi tentang anda kepada pekerja yang kami percaya perlu bersentuhan dengan maklumat tersebut. Perlu ada nombor bebas tol 3. Kita tidak bertanggungjawab untuk laman web pihak ketiga tersebut.

Sebagai tambahan kepada komunikasi ini, jika anda telah memberikan alamat e-mel, kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar pemberitahuan tentang tawaran istimewa atau memberitahu anda tentang peluang yang tersedia dari rakan kongsi kami. Anda boleh memilih salah satu atau semua komunikasi pemasaran dalam mana-mana e-mel komersial yang kami hantar atau pada bila-bila masa, serta mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda, dengan melawat www.

Maklumat yang kami kumpulkan mungkin berbeza, tetapi kami hanya mengumpul maklumat yang anda masukkan secara manual ke borang kami. Kami boleh menyimpan semua atau sebahagian maklumat tersebut dalam fail cookie pada cakera keras anda, supaya sistem kami akan mengenali anda setiap kali anda melawat laman web kami. Dengan cara itu, kami dapat menyimpan pilihan anda dari lawatan untuk melawat dan membentangkan anda dengan laman web yang disesuaikan, tanpa memerlukan anda untuk log masuk ke laman web kami setiap kali anda melawat.

Dengan mendaftarkan anda juga boleh menjejaki sejarah transaksi anda yang telah anda lakukan di laman web kami yang tersedia dalam bentuk Dossier. Kami juga boleh menggunakan maklumat ini untuk menghubungi anda secara berkala dengan berita atau maklumat penting atau untuk meminta maklum balas anda di laman web kami. Selain kemas kini berkala ini, kami boleh menghantar e-mel kepada anda bahan tambahan, tetapi hanya jika anda secara khusus meminta mereka. Ini mungkin termasuk surat berita optik dan bahan lain yang anda secara proaktif meminta.

Pengguna Berdaftar Semua pengguna yang memilih untuk mendaftarkan diri mereka di laman web kami www. Jika anda berdaftar dengan kami, kami akan mengumpulkan maklumat peribadi daripada anda sebagai tambahan kepada maklumat bukan peribadi yang dinyatakan di atas. Maklumat peribadi itu termasuk nama anda, alamat e-mel, alamat surat, nombor telefon, pilihan perjalanan, nombor pasport, nama pengguna dan kata laluan.

Untuk kepercayaan pelanggan pada SOTC, kami menghargai hak untuk privasi anda. Idea dasar ini adalah untuk mendidik pengguna mengenai apa maklumat peribadi yang ditangkap oleh kami dan di mana ia digunakan. Pendek kata, kami tidak akan mengumpulkan Maklumat Peribadi tanpa pengetahuan dan kebenaran kami. Kami tidak dengan sengaja akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Dasar Privasi ini Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi keselamatan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda.