Kadar mata wang untuk rupee IndiaSemua kadar akan berubah dari semasa ke semasa tanpa notis. Keseluruhan tanggungjawab untuk isi kandungan terletak pada pengulas. Penilaian Forex tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerugian, termasuk kehilangan dana yang tidak terhad, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan maklumat ini. Cetakan semula bahan hanya tersedia dengan izin dari staf editorial. Semua maklumat yang dipaparkan dalam ulasan laman web, berita, komen, analisa, sebut harga, ramalan atau bahan maklumat lain yang disediakan oleh Forex Ratings, serta maklumat yang disediakan oleh rakan termasuk maklumat grafik mengenai syarikat forex, broker dan meja berurusan, adalah bertujuan semata-mata untuk tujuan maklumat, bukan cara pengiklanan mereka, kadar forex bagi rupee India, dan kadar forex bagi rupee India menyiratkan arahan langsung untuk melabur. Selepas perang, rupee dan pound kedua-duanya merosot berbanding dolar AS, berkat defisit dalam segala hal dari perdagangan kepada modal dan belanjawan. Kad Kotak dan sekutu, anak syarikat, pekerja, pegawai, pengarah dan ejennya, dengan jelas menafikan apa-apa liabiliti untuk apa-apa kekurangan dalam perkhidmatan yang ditawarkan oleh BilIDesk yang tapaknya akan diakses. Kadar pertukaran yang digunakan di kedai mungkin berbeza daripada yang ditawarkan dalam talian.


.

kadar forex bagi rupee India kadar forex bagi rupee India